Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

KENYATAAN AKHBAR : DAKWAAN HANYA 10 PERATUS RUMAH RM42,000 WAJIB DIBINA TIDAK TEPAT.

KENYATAAN AKHBAR : DAKWAAN HANYA 10 PERATUS RUMAH RM42,000 WAJIB DIBINA TIDAK TEPAT. Dakwaan seorang Ahli Dewan Negeri Selangor dari Barisan Nasional bahawa polisi Rumah Selangorku hanya mewajibkan pemaju membina 10 peratus rumah berharga RM42,000 adalah tidak tepat. Rumah berharga RM42,000 adalah Rumah Selangorku Jenis A. Peratus jenis rumah yang wajib dibina oleh pemaju-pemaju adalah bergantung kepada lokasi projek. Bagi kawasan-kawasan di mana permintaan rumah-rumah tersebut adalah rendah, hanya 10 peratus diwajibkan dibina. Tetapi di kawasan-kawasan di mana terdapat permintaan, pemaju wajib membina sehingga 20 peratus rumah jenis A sepertimana polisi yang lama. Contohnya 20 peratus rumah jenis A ini diwajibkan dibina bagi projek-projek di antara 10 hingga 20 ekar di Zon 1 dan Zon 2 di mana permintaan bagi rumah tersebut adalah yang paling tinggi. Zon 1 adalah kawasan Lembah Kelang meliputi mukim-mukim di dalam daerah-daerah berikut, 1.) Petaling - Keseluruhan Daerah

KENYATAAN AKHBAR EXCO PERUMAHAN, PENGURUSAN BANGUNAN DAN PENEROKA BANDAR NEGERI SELANGOR : PEMAJU LEWATKAN PEMBINAAN RUMAH MAMPU MILIK AKAN DIAMBIL TINDAKAN.

Kerajaan Negeri Selangor akan mengambil tindakan tegas ke atas pemaju-pemaju yang telah mendapat kelulusan untuk membina Rumah Mampu Milik (RMM) tetapi gagal mengemukakan permohonan untuk Kebenaran Merancang (KM). 3 projek telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri / Exco dalam tahun 2011 tetapi tiada yang telah mendapat KM. 10 projek dalam tahun 2012 dan 2 projek telah mendapat KM. 14 projek dalam tahun 2013 dan 1 projek telah mendapat KM. 4 projek dalam tahun 2014. Satu jawatankuasa khas di bawah Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) telah ditubuhkan untuk memantau pembinaan RMM dan terdapat di antara pemaju-pemaju terlibat telah dipanggil untuk memberi penjelasan. Pemaju-pemaju akan diarah untuk mengemukakan permohonan KM mereka dalam masa 6 bulan iaitu sebelum November 2014. Pembinaan mesti bermula dalam masa setahun setelah KM diperolehi. Sekiranya terdapat pemaju yang berdegil maka Kerajaan Negeri boleh membatalkan kelulusan MMKN untuk RMM