Friday, January 8, 2010

ISU-ISU PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) DAN PERUMAHAN BERSTRATA NEGERI SELANGOR.

KERJA-KERJA KHIDMAT MASYARAKAT (COMMUNITY SERVICE) UNTUK MEMBAYAR SEWA TERTUNGGAK PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR).

Kerajaan Negeri Selangor telah menyiapkan garispanduan bagi skim ini yang diumumkan tahun lepas.

Skim ini hanya terbuka kepada mereka yang mempunyai tunggakan sewa lebih dari RM3,500 sebulan.

Golongan-golongan yang layak menyertainya adalah,

a. Ibu tunggal
b. OKU
c. Berpendapatan isi rumah kurang dari RM750 sebulan

Kerja-kerja khidmat masyarakat yang telah dikenalpasti adalah,

a. Mengendali dan menguruskan pusat aduan dan penerangan yang akan dibuka.
b. Menyertai “Neighbourhood Watch” atau “Pemantauan Kejiranan”.
c. Mengendalikan kelas-kelas kemahiran atau pendidikan untuk penduduk.

Di dalam skim ini, peserta skim ini perlu melakukan khidmat-khidmat tersebut untuk masa yang ditetapkan sebelum sewa mereka akan dilupuskan.

Mereka boleh memilih hari dan waktu mereka berhasrat untuk melakukan kerja-kerja khidmat masyarakat ini.

Walau bagaimanapun, skim adalah hanya untuk sewa-sewa yang tertunggak sebelum 1 Januari 2010. Tunggakan sewa selepas tarikh itu tidak boleh dibayar melalui kerja-kerja khidmat masyarakat.

Skim ini akan bermula pada 1 Mac akan datang dan ianya juga berupaya meningkat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di PPR-PPR terlibat.

Buat masa ini tunggakan sewa di tiga PPR iaitu Taman Putra Damai (Lembah Subang), Kota Damansara dan Kg. Baru Hicom melebiihi RM5 juta. Tidak adil bagi mereka yang mampu untuk tidak membayar sewa. Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor perlu mendahulukan pembayaran penyelenggaraan bagi PPR-PPR tersebut sekiranya penyewa-penyewa tidak membayar. Pembayaran ini dibuat dengan menggunakan peruntukan-peruntukan lain.

Oleh itu, jika penyewa tidak membayar sewa maka rakyat akan dinafikan dana yang boleh dimanfaatkan untuk mereka. Sekarang RM5 juta yang boleh dimanfaatkan untuk rakyat tidak dapat digunakan kerana masih ramai yang tidak membayar sewa.

Mereka yang mampu tidak boleh lari dari tanggung jawab mereka. Mereka boleh memohon untuk membayar secara ansuran.


KELONGGARAN SYARAT-SYARAT UNTUK MIGRASI DARI METER PUKAL KEPADA METER INDIVIDU BAGI PERUMAHAN BERSTRATA SEPERTI PANGSAPURI DAN KONDOMINIUM.

Kerajaan Negeri Selangor telah mencapai persetujuan dengan Syabas agar syarat-syarat untuk migrasi dari meter pukal ke meter individu dilonggarkan.

Syarat-syarat yang telah dilonggarkan adalah,

a. Hutang di meter pukal tidak perlu dilangsaikan untuk melakukan migrasi tetapi ianya boleh dipindahkan kepada akaun-akaun meter individu. Walau bagaimanapun perlu ada rekod hutang bagi setiap unit.

b. Tidak perlu lagi persetujuan 100 peratus (consent) dari setiap pemilik tetapi JMB atau MC boleh membuka akaun untuk unit-unit yang akaunnya tidak dapat dibuka. Sekiranya bil bagi unit-unit ini tidak dibayar maka hanya bekalan air ke unit-unit tersebut akan dipotong.

Syabas mempunyai program migrasi bagi perumahan berstrata di Selangor dan mana-mana pemajuan yang bersedia untuk menjalankan proses migrasi boleh menghubungi Syabas atau Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor.


MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH LIF-LIF DI PERUMAHAN BERSTRATA.

Kerajaan Negeri Selangor sedar akan masalah kerosakan lif di perumahan berstrata terutamanya rumah-rumah kos rendah.

Dengan itu, kerajaan telah mengarahakan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) untuk menjalankan kajian agar ia boleh mengambil alih kerja-kerja menyelenggara dan membaikpulih lif-lif di perumahan berstrata kos rendah.

Jika kerja-kerja tersebut dilakukan oleh satu syarikat maka ianya akan mengurangkan kos dan meringankan beban penduduk.

Untuk peringkat awal, kerja menyelenggara dan membaikpulih lif-lif bagi beberapa pemajuan berstrata akan diletakkan di bawah PKNS.


PENAMBAHAN PENGANGKUTAN AWAM KE PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN PUTRA DAMAI, LEMBAH SUBANG.

Kerajaan Negeri Selangor bersetuju bahawa pengangkutan awam ke PPR Taman Putra Damai perlu ditambah.

Oleh itu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) telah diarah untuk mengkaji dan memastikan penambahan “feeder bus” atau bas pengantara di antara PPR itu dan stesyen LRT terdekat.

Bas pengantara ini adalah sebagai tambahan kepada bas pengantara yang sedia ada.

Adalah diharapkan penambahan pengangkutan awam ini akan dapat memudahkan penduduk PPR itu menjalankan urusan harian mereka.

Ianya diharapkan dapat menjadikan PPR tersebut sebagai di antara kawasan pilihan untuk didiami.


Iskandar Abdul Samad
Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan
Negeri Selangor
8 Januari 2010