Friday, February 6, 2015

Better World Group

SAMSUNG GROUP
Samsung House
1000, Hillswood Drive
Glasgow, Scotland KT16 0PS

Samsung Group has been dedicated to making a better world through
diverse businesses that today span advanced technology and also one of
the world's most international businesses. Samsung Group Scotland wishes
to announce the result of its 2015 Draws Held in Glasgow, Scotland.

The results of the draw indicates that you are one of the Lucky winners
among 38 individuals who were selected from the 38 countries worldwide
where Samsung has a Big market. You are therefore entitled to a Total
payout of FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS ($500,000.00USD)
in cash in this category.

The Draw was performed through a secured automated powered ballot where
over 50,000 email addresses from all 38 countries where Samsung is
Located, were
collected for the draw. This Draw is the biggest and most successful
draw ever conducted by any company worldwide.

The sole purpose of this Program is to meet up with the needs of people
as much as we can, our vision is impacting and changing the environment
positively in general. To validate your claim process, please contact us
immediately so as to effect the release of your fund to you after
immediate approval.

For security reasons, you are advised to keep your winning information
confidential till your claims is processed and your money remitted to
you. This is part of our precautionary measure to avoid double claiming
and unwarranted abuse of this program. Please be warned.

We congratulate you once again on your winning as we hope that you would
continue to enjoy our diverse Products, as our product would not have
been a hot commodity without your Patronage. Send your reply to Chief
Operating Officer : Operatingofficer@gmx.com and
onlinecoordinator@gmx.com

Your's Faithfully
Mr. Charlie Haas.
Chief Operating Officer.
Samsung Group Scotland.
TEL: +448719152009


© 2015 Samsung Group Scotland. All rights reserved. | Site Map |
Disclaimer | Privacy Policy | Resources | Contact Us | International
Awards and Recognition

Saturday, January 24, 2015

Nestlé Malaysia

Nestle (Malaysia) Berhad
22-1, 22nd floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor, Malaysia.
 
 
HADIAH BONUS KHAS TAHUN BARU.
 
Kami berasa sukacita untuk memaklumkan kepada anda nantikan siaran keputusan Hadiah Bonus Nestl? (Malaysia) Berhad khas yang diadakan pada 1 Januari 2015. Alamat e-mel anda berkhidmat untuk Tiket nombor: 2031559270 yang secara automatik dipilih oleh kami System(CBS) suara komputer yang menjadikan anda salah seorang pemenang bertuah sepuluh tahun ini promosi loteri dalam talian. Oleh itu, anda telah diluluskan untuk bayaran sejumlah RM 95,000.00 (sembilan puluh lima ribu Ringgit Malaysia) dalam bentuk wang tunai yang dikreditkan ke rujukan fail nombor: NMB/735413190/1A7.
 
Promosi ini adalah ditaja oleh Ketua pejabat Nestl? (Malaysia) Berhad. Ini adalah untuk membolehkan pelanggan kita dihormati fokas kepada kami produk yang baik. Semua pemenang akan dipilih melalui sistem pengundian berkomputer yang diambil daripada 500,000 pengguna e-mel di seluruh Asia Pasifik zon sebagai sebahagian daripada Program Bonus Khas. Sila ambil perhatian bahawa kerana campuran sehingga beberapa nama-nama dan alamat, kami menasihatkan supaya anda menyimpan maklumat memenangi sulit sehingga tuntutan anda diproses dan dana anda dihantar kepada anda.Ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan daripada mendakwa double atau peserta tidak berasas atau impersonators yang mengambil kesempatan daripada program kami. Untuk membuat tuntutan anda, anda dikehendaki menghubungi Pengurus Tuntutan kami dengan butir-butir di bawah.
 
Nestl? (Malaysia) Berhad tuntutan Pengurus;
** Hubungi nama: Salim Ramli
** Hubungi e-mel: nestelfood-berhad@asia.com
 
Anda dikehendaki untuk memberikan maklumat yang berikut diperlukan untuk memproses kemenangan anda kepada Pengurus Tuntutan anda:
 
1. penuh nama:
2. hubungi Alamat:
3  tarikh lahir:
4. nombor:
5. pekerjaan:
6. lelaki/perempuan:
7: e-mel peribadi:
 
Nota: Bahawa ini bukanlah satu penipuan sebagai maklumat peminat semua akan dirahsiakan dan juga tahu bahawa kemenangan mesti dituntut pada masa kerana kegagalan untuk berbuat demikian boleh membawa kepada tidak layak.
 
Tahniah sekali lagi daripada seluruh kakitangan dan pengurusan Nestl? (Malaysia) Berhad.
 
Salam ikhlas,
 
Muhammad Salina Norman
Pengurus jenama kanan
Nestl? (Malaysia) Berhad
MAKANAN YANG BAIK, KEHIDUPAN YANG BAIK.

Friday, January 23, 2015

Nestlé Malaysia

Nestle (Malaysia) Berhad
22-1, 22nd floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor, Malaysia.
 
 
HADIAH BONUS KHAS TAHUN BARU.
 
Kami berasa sukacita untuk memaklumkan kepada anda nantikan siaran keputusan Hadiah Bonus Nestl? (Malaysia) Berhad khas yang diadakan pada 1 Januari 2015. Alamat e-mel anda berkhidmat untuk Tiket nombor: 2031559270 yang secara automatik dipilih oleh kami System(CBS) suara komputer yang menjadikan anda salah seorang pemenang bertuah sepuluh tahun ini promosi loteri dalam talian. Oleh itu, anda telah diluluskan untuk bayaran sejumlah RM 95,000.00 (sembilan puluh lima ribu Ringgit Malaysia) dalam bentuk wang tunai yang dikreditkan ke rujukan fail nombor: NMB/735413190/1A7.
 
Promosi ini adalah ditaja oleh Ketua pejabat Nestl? (Malaysia) Berhad. Ini adalah untuk membolehkan pelanggan kita dihormati fokas kepada kami produk yang baik. Semua pemenang akan dipilih melalui sistem pengundian berkomputer yang diambil daripada 500,000 pengguna e-mel di seluruh Asia Pasifik zon sebagai sebahagian daripada Program Bonus Khas. Sila ambil perhatian bahawa kerana campuran sehingga beberapa nama-nama dan alamat, kami menasihatkan supaya anda menyimpan maklumat memenangi sulit sehingga tuntutan anda diproses dan dana anda dihantar kepada anda.Ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan daripada mendakwa double atau peserta tidak berasas atau impersonators yang mengambil kesempatan daripada program kami. Untuk membuat tuntutan anda, anda dikehendaki menghubungi Pengurus Tuntutan kami dengan butir-butir di bawah.
 
Nestl? (Malaysia) Berhad tuntutan Pengurus;
** Hubungi nama: Salim Ramli
** Hubungi e-mel: nestelfood-berhad@asia.com
 
Anda dikehendaki untuk memberikan maklumat yang berikut diperlukan untuk memproses kemenangan anda kepada Pengurus Tuntutan anda:
 
1. penuh nama:
2. hubungi Alamat:
3  tarikh lahir:
4. nombor:
5. pekerjaan:
6. lelaki/perempuan:
7: e-mel peribadi:
 
Nota: Bahawa ini bukanlah satu penipuan sebagai maklumat peminat semua akan dirahsiakan dan juga tahu bahawa kemenangan mesti dituntut pada masa kerana kegagalan untuk berbuat demikian boleh membawa kepada tidak layak.
 
Tahniah sekali lagi daripada seluruh kakitangan dan pengurusan Nestl? (Malaysia) Berhad.
 
Salam ikhlas,
 
Muhammad Salina Norman
Pengurus jenama kanan
Nestl? (Malaysia) Berhad
MAKANAN YANG BAIK, KEHIDUPAN YANG BAIK.

Thursday, January 15, 2015

HADIAH BONUS KHAS TAHUN BARU

Nestlé (Malaysia) Berhad
22-1, 22nd floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor, Malaysia.


HADIAH BONUS KHAS TAHUN BARU.

Kami berasa sukacita untuk memaklumkan kepada anda nantikan siaran keputusan Hadiah
Bonus Nestlé (Malaysia) Berhad khas yang diadakan pada 1 Januari 2015. Alamat e-mel
anda berkhidmat untuk Tiket nombor: 2031559270 yang secara automatik dipilih oleh kami
System(CBS) suara komputer yang menjadikan anda salah seorang pemenang bertuah sepuluh
tahun ini promosi loteri dalam talian. Oleh itu, anda telah diluluskan untuk bayaran
sejumlah RM 95,000.00 (sembilan puluh lima ribu Ringgit Malaysia) dalam bentuk wang
tunai yang dikreditkan ke rujukan fail nombor: NMB/735413190/1A7.

Promosi ini adalah ditaja oleh Ketua pejabat Nestlé (Malaysia) Berhad. Ini adalah untuk
membolehkan pelanggan kita dihormati fokas kepada kami produk yang baik. Semua pemenang
akan dipilih melalui sistem pengundian berkomputer yang diambil daripada 500,000
pengguna e-mel di seluruh Asia Pasifik zon sebagai sebahagian daripada Program Bonus
Khas. Sila ambil perhatian bahawa kerana campuran sehingga beberapa nama-nama dan
alamat, kami menasihatkan supaya anda menyimpan maklumat memenangi sulit sehingga
tuntutan anda diproses dan dana anda dihantar kepada anda.Ini adalah sebahagian
daripada langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan daripada mendakwa double atau
peserta tidak berasas atau impersonators yang mengambil kesempatan daripada program
kami. Untuk membuat tuntutan anda, anda dikehendaki menghubungi Pengurus Tuntutan kami
dengan butir-butir di bawah.

Nestlé (Malaysia) Berhad tuntutan Pengurus;
** Hubungi nama: Salim Ramli
** Hubungi e-mel: nestel-food@outlook.my

Anda dikehendaki untuk memberikan maklumat yang berikut diperlukan untuk memproses
kemenangan anda kepada Pengurus Tuntutan anda:

1. penuh nama:
2. hubungi Alamat:
3 tarikh lahir:
4. nombor:
5. pekerjaan:
6. lelaki/perempuan:
7: e-mel peribadi:

Nota: Bahawa ini bukanlah satu penipuan sebagai maklumat peminat semua akan dirahsiakan
dan juga tahu bahawa kemenangan mesti dituntut pada masa kerana kegagalan untuk berbuat
demikian boleh membawa kepada tidak layak.

Tahniah sekali lagi daripada seluruh kakitangan dan pengurusan Nestlé (Malaysia) Berhad.

Salam ikhlas,

Muhammad Salina Norman
Pengurus jenama kanan
Nestlé (Malaysia) Berhad
MAKANAN YANG BAIK, KEHIDUPAN YANG BAIK.

Monday, December 22, 2014

JEMPUTAN UNTUK MENYERTAI MAJLIS PERUNDINGAN RAKYAT CHEMPAKA (MPRC)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh / Salam Sejahtera,

Pada kempen pilihan raya umum 2008 saya telah berjanji untuk meningkatkan penglibatan rakyat di dalam pentadbiran kerajaan jika menang di Chempaka.

Sehubungan itu saya telah mencadangkan diwujudkan Parlimen Rakyat untuk memberi peluang kepada wakil-wakil masyarakat memberi pandangan.

Janji ini telah ditunaikan setelah kejayaan PAS dan Pakatan Rakyat di Chempaka apabila majlis-majlis dialog bersama rakyat kerap diadakan.

Kali terakhir dialog ini diadakan adalah Dialog Isu-Isu Keselamatan pada 1 November lepas bersama pihak Polis dan MPAJ.

Walau bagaimanapun untuk meningkatkan lagi penglibatan rakyat secara formal saya mencadangkan diwujudkan satu majlis perundingan yang dinamakan Majlis Perundingan Rakyat Chempaka (MPRC).

Penubuhan MPRC ini adalah selari dengan matlamat Jawatankuasa Tetap Kehidupan Bandar Negeri Selangor iaitu "Memberdayakan Rakyat" atau "Empowering The People".

MPRC akan diletakkan di bawah Jawatankuasa Tetap tersebut di mana saya adalah Pengerusinya. Ianya akan menjadi projek perintis bagi seluruh negeri Selangor.

Oleh yang demikian saya menjemput warga Chempaka untuk memohon menjadi MPRC.

Jumlah ahli MPRC adalah 25 orang. Terdapat 5 zon Ahli Majlis MPAJ di Chempaka dan setiap zon akan di wakili oleh 5 orang.

MPRC akan bermesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali dan ia merupakan satu peluang kepada ahli-ahli untuk memberi pandangan atau membangkitkan sebarang isu-isu tempatan selain dari membantu menjayakan program-program saya.

Saya amat berharap agar anda yang mendokong aspirasi Kerajaan Pakatan Negeri Selangor akan memohon.

Sila emel permohonan anda kepada isksmd@gmail.com atau Whats App kepada 012 318 9835 dengan menyatakan butiran peribadi, harapan anda untuk kawasan Chempaka dan bagaimana anda boleh menyumbang untuk mengukuhkan PAS dan Pakatan Rakyat.

Permohonan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas.

Tarikh tutup adalah pada 31 Disember 2014.

Ikhlas dari saya,
Iskandar Abdul Samad
Ahli Dewan Negeri Selangor /
Exco Kanan Kerajaan Negeri Selangor
7 Disember 2014

Thursday, October 23, 2014

SELANGOR TUBUH TABUNG UNTUK PULIHKAN PROJEK TERBENGKALAI.

Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan penubuhan satu tabung khas untuk memulihkan projek-projek perumahan terbengkalai.

Tabung ini yang dinamakan Tabung Pemulihan Projek Terbengkalai (TEPAT) akan memiliki dana sehingga RM20 juta.

Dana ini akan disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor.

Kos pemulihan akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri dan pembeli.

Peratus kos yang akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri dan pembeli untuk memulihkan sesuatu projek terbengkalai adalah seperti berikut :

( i.) Rumah Kos Rendah (RM35,000 hingga RM42,000) - 100 peratus Kerajaan Negeri / 0 peratus pembeli.

( ii.) Rumah Kos Sederhana Rendah (RM72,000) - 80 peratus Kerajaan Negeri / 20 peratus pembeli.

( iii.) Rumah Kos Sederhana (RM100,000) - 70 peratus Kerajaan Negeri / 30 peratus pembeli.

( iv.) Harga jualan RM101,000 hingga RM200,000 - 40 peratus Kerajaan Negeri / 60 peratus pembeli.

( v.) Harga jualan RM201,000 hingga RM300,000 - 30 peratus Kerajaan Negeri / 70 peratus pembeli.

Walau bagaimanapun tabung ini akan mengutamakan Rumah Kos Rendah, Rumah Kos Sederhana Rendah dan Rumah Kos Sederhana.

Setakat ini 4 projek perumahan terbengkalai yang melibatkan hampir 1,000 unit kediaman telah dikenalpasti untuk dipulihkan.

Projek-projek lain akan dikenalpasti selepas ini.

Penubuhan tabung ini merupakan satu lagi usaha Kerajaan Negeri untuk membantu mangsa-mangsa projek terbengkalai. Sebelum ini Kerajaan Negeri telah menubuhkan Jawatankuasa Pemulihan Projek Terbengkalai (JPPT) yang bertujuan untuk membantu pemaju dan pembeli projek terbengkalai mencari jalan penyelesaian.

Iskandar A. Samad
Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Kehidupan Bandar
Negeri Selangor
23 Oktober 2014