Friday, April 27, 2012

LAWATAN KE PASAR MALAM TAMAN CAHAYA INDAH, AMPANG

Sukacita dimaklumkan bahawa Y.B. Iskandar Abdul Samad, EXCO/Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan akan mengadakan lawatan ke pasar malam Taman Cahaya Indah, Ampang sepertimana butiran berikut :

Tarikh : 30 April 2012 (Isnin)
Masa : 8.00 malam
Tempat berkumpul : Di hadapan Food Court 218, Taman Cahaya Indah, Ampang. (Dekat stesyen LRT Cahaya)
 
Lawatan ini dilakukan oleh Y.B. Iskandar yang juga Ahli Dewan Negeri Chempaka untuk meninjau perjalanan pasar malam tersebut. Buat masa ini perlantikan Ahli Majlis bagi zon di mana pasar malam itu berada, masih tertangguh. Y.B. Iskandar mahu memastikan pentadbiran pasar malam itu berjalan dengan lancar.

 

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Tuan Haji Suhaimi di talian 019-759 8622.


WARTAWAN DAN JURUFOTO DIJEMPUT HADIR MEMBUAT LIPUTAN.

Sah SPR berat sebelah!

Thursday, April 26, 2012

Ucapan Penggulungan YB Iskandar A. Samad di Sidang Dewan Negeri Selangor 27 Mac 2012.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas segala pandangan dan teguran daripada ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Insya Allah ianya amat bernilai di dalam meneruskan usaha-usaha Kerajaan Negeri untuk membantu rakyat di negeri ini.

 


PEMBINAAN RUMAH KOS RENDAH

 

Walau bagaimanapun saya ingin menafikan dakwaan daripada Yang Berhormat Sg. Pelek bahawa di bawah Pakatan Rakyat tidak lagi dibina Rumah Kos Rendah (RKR) di Selangor.

Sepertimana jawapan saya kepada pertanyaan daripada Yang Berhormat Permatang pada sidang ini bahawa RKR masih dibina di Selangor (Pertanyaan No. 48).

 

Perkara ini telah juga saya laporkan pada Sidang Dewan yang lepas ketika menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Lembah Jaya Pada 17 November 2011 (Pertanyaan No. 47).

 

Jawapan saya ketika itu adalah 3,317 unit RKR sedang dibina. Sejumlah 10,338 unit dalam proses pemulihan. Sementara 8,579 unit RKR telah mendapat kelulusan untuk dibina. Jumlah unit RKR yang akan memasuki pasaran adalah 22,234 unit apabila kesemua projek-projek ini siap dibina.

 


RUMAH MAMPU MILIK (RMM)

 

Kerajaan Negeri apabila menggalakkan pembinaaan Rumah Mampu Milik (RMM) tidak akan menghapuskan peraturan yang mewajibkan pemaju membina RKR bagi tapak-tapak melebihi 10 ekar.

 

Kerajaan Negeri hanya membenarkan pemaju menggantikan RKR dengan RMM sekiranya kawasan tersebut tidak sesuai untuk dibina RKR. Contohnya bagi kawasan yang dijangka tidak ada permintaan bagi RKR seperti yang tidak ada pengangkutan awam.

 

Oleh itu bukan semua permohonan akan diluluskan.

 

RMM dibina untuk rakyat berpendapatan RM2,500.00 hingga RM5,000.00. RKR disediakan untuk pembeli yang berpendapatan kurang dari RM2,500.00.

 

Kedua-dua kelompok masyarakat ini mesti diberi perhatian.

 


PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS) DAN RUMAH MAMPU MILIK

 

Terima kasih kepada Bukit Antarabangsa yang telah membangkitkan kebimbangan PKNS yang kemungkinan akan kerugian besar jika menjual RMM dengan harga di bawah RM100,000.00.

 

Sebenarnya inilah sebabnya kenapa Kerajaan Negeri melibatkan pemaju-pemaju swasta di dalam program RMM di Selangor.

 

Sekarang ini terdapat pemaju swasta yang sedang membina 136 unit RMM di Sg. Long yang berkeluasan 850 kaki persegi dan yang akan dijual dengan harga kurang dari RM80,000 sebuah.

 

Pemaju yang sama telah mendapatkan kelulusan Kerajaan Negeri membina 520 unit RMM di Shah Alam dengan keluasan 850 kaki persegi dan yang akan dijual dengan harga RM89,000.00 sebuah.

 

Kerajaan Negeri berharap PKNS akan dapat mempelajari dari pengalaman pemaju-pemaju seperti itu. Pihak PKNS telah mengadakan lawatan tapak ke projek RMM di Sg. Long itu.HARGA RMM KURANG DARI RM100,000

 

Kerajaan Negeri tidak boleh menaikkan semua RMM melebihi RM100,000.00 kerana Kerajaan Negeri mahu program ini melibatkan lebih ramai rakyat.

 

Contohnya jika harga rumah RM150,000.00 maka setelah ditolak bayaran deposit 10 peratus iaitu RM15,000.00 maka ini bermakna pinjaman yang perlu dipohon adalah RM135,000.00.

 

Jika bayaran balik pinjaman ini adalah selama 20 tahun maka ini bermakna bayaran bulanan secara kasar adalah RM1,015.00 sebulan.

 

Oleh itu, gaji minima pemohon mestilah sekurang-kurangnya RM3,045.00 sebulan.

 

Maka ini bermakna, mereka yang mempunyai gaji kurang dari RM3,045.00 tidak akan dapat membeli RMM jika dijual dengan harga lebih dari RM100,000.00.

 

Kita mesti memikirkan tentang mereka yang berpendapatan kurang dari itu.

 

Malah "Kajian Rumah Menyeluruh Berkenaan Jenis Kediaman Mampu Milik Berdasarkan Pendapatan Isi Rumah Di Kawasan Lembah Klang" yang dilakukan oleh Unit Perundingan Universiti Malaya untuk Kerajaan Negeri tahun lepas menunjukkan harga RMM perlu dipelbagaikan.

 

Perlu ada RMM yang berharga RM70,000, RM90,000, RM100,000, RM120,000 dan RM150,000.

 

Walau bagaimanapun RMM Negeri Selangor tidak sepatutnya berharga sehingga RM300,000.00 sepertimana RMM Kerajaan Persekutuan yang dijenamakan sebagai PRISMA.

 


KEMAMPUAN RAKYAT MEMBELI RMM

 

Saya juga ingin menjawab soalan Yang Berhormat Sg. Pelek yang bertanya berapakah gaji mereka yang boleh membeli RMM itu.

 

Bagi RMM yang berharga RMM89,000.00 maka bayaran ansuran sebulan adalah sekitar RM602.00 dan gaji minima untuk mendapat pinjaman ini adalah RM1,806.00.

 


KOS MEMBINA TEMPAT LETAK DI RMM

 

Yang Berhormat Bukit Antarabangsa telah membangkitkan kos menyediakan tempat letak kereta yang tinggi.

 

Kerajaan Negeri tidak akan kembali kepada peraturan lama yang menetapkan satu unit tempat letak kereta dibina untuk 2 unit kediaman RKR.

 

Yang Berhormat Taman Medan juga telah membangkitkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat akibat dari tempat letak kereta yang tidak mencukupi.

 

Peraturan sekarang adalah 1 unit tempat letak kereta untuk 1 unit kediaman RKR.

 

Untuk Rumah Kos Sederhana Rendah (RM72,000.00) dan Rumah Kos Sederhana (RM100,000.00) pula adalah 2 tempat letak kereta bagi 1 unit kediaman. Peraturan ini digunapakai untuk RMM.

 

Walau bagaimanapun terdapat cadangan baru memandangkan kos pembinaan infrastuktur dan kos tanah yang tinggi.

 

Cadangan itu adalah bagi RMM, untuk tempat letak kereta pertama adalah termasuk di dalam harga rumah. Walau bagaimanapun untuk tempat letak kereta kedua, pemilik rumah perlu membelinya dari pemaju.

 

Perkara ini akan dikaji oleh Kerajaan Negeri dengan lebih terperinci.

 


CROSS-SUBSIDY

 

Penyediaan kediaman untuk mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana adalah berdasarkan "cross-subsidised" atau "saling- sumbang".

 

Ianya selari dengan konsep Islam di mana di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Inilah konsep zakat.

 

Jika kita lihat di negara-negara lain, perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah dan sederhana bukanlah tempat mendapat keuntungan.

 

Saya ingin mengambil contoh Singapura di mana Housing Development Board(Lembaga Pembangunan Perumahan) atau HDB mengalami defisit setiap tahun dan memerlukan geran dari pemerintah republik itu.

 

Contoh defisit-defisitnya adalah seperti berikut:

Tahun 2004 - S$931 juta

Tahun 2005 - S$850 juta

Tahun 2006 - S$1,406 juta

Tahun 2007 - S$743 juta

 


TAMAN MURNI 1, SEPANG.


Saya ingin menjawab pertanyaan Yang Berhormat Sg Pelek yang membangkitkan tentang pemberimilikan tanah di Taman Murni 1, Sepang.

 

Lembaga Peumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) telah berjaya membuat kutipan untuk bayaran premium dan bayaran upah sukat bagi 314 dari 448 pemohon yang bernilai RM155,900.00.

 

Tetapi masih terdapat baki bayaran untuk memproses pengeluaran hakmilik yang perlu dijelaskan oleh setiap pemohon adalah di antara RM216.00 hingga RM610.00.

 

Setakat 26 Mac lepas, seramai 173 orang telah menjelaskan keseluruhan bayaran mereka. Sementara 141 orang masih belum lagi menjelaskannya.

 

Pentadbir Tanah Dan Daerah Sepang sedang dalam proses mendaftarkan hakmilik bagi 173 pemohon yang telah menjelaskan bayaran penuh mereka.

 

Hakmilik-hakmilik akan dikeluarkan dalam tempoh 1 hingga 3 bulan dari tarikh bayaran penuh tersebut.

 

Adalah diharapkan dengan pengeluaran hakmilik-hakmilik ini akan mendorong lebih ramai pemohon membuat bayaran dan seterusnya mendapat hakmilik.

 


BANTUAN KEPADA PENDUDUK PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KOTA DAMAMSARA DAN LEMBAH SUBANG


Projek CERIA atau Caring Government For Residents Improvement Aid telah terbukti memberi manafaat kepada rakyat.

 

Kerajaan Negeri telah memperuntukkan hampir RM10 juta untuk membaikpulih rumah-rumah bertingkat dan diakui telah memberi sinar yang baru kepada rakyat yang tinggal di situ.

 

Di sini saya ingin menyentuh bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada PPR Kota Damansara dan Lembah Subang.

 

Susulan lawatan Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor dan saya ke PPR Kota Damansara dan PPR Putra Damai, Lembah Subang pada 23 Oktober 2011, kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberi bantuan kewangan bagi membiayai:

a. Kerja-kerja pembaikan lif

b. Penggantian pam air yang telah rosak sejak sekian lama.


Untuk pembaikan lif, kontrak-kontrak berikut telah diberikan:

a. PPR Kota Damansara - RM973,393.00 untuk 12 lif.

- Tarikh mula kerja 9 Disember 2011 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang - RM1,936,257.00 untuk 17 lif.

- Tarikh mula kerja 9 Disember 2011 dan tarikh siap 7 Januari 2012 dan 8 April 2012.

 


JUMLAH UNTUK PEMBAIKAN LIF - RM2,909,650.00

 

Sementara untuk pembaikan pam air pula, kontrak-kontrak berikut telah diberikan :

a. PPR Kota Damansara - RM197,600.00 untuk 8 pam (semua pam baru)

- Tarikh mula 8 Februari 2012 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang - RM87,500.00 untuk 16 pam (termasuk 1 pam baru)

- Tarikh mula 8 Februari 2012 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

 


JUMLAH UNTUK PEMBAIKAN PAM AIR – RM285,100.00

KOS KESELURUHAN – RM3,194,750.00

 

Status kerja-kerja pembaikan lif adalah seperti berikut:

a. PPR Kota Damansara

i. Blok A, B dan D - Kerja-kerja pemasangan peralatan mekanikal dan elektronik masih berjalan walaupun telah berlaku kecurian kabel di Bilik-Bilik Riser.

ii.      Blok C - Kerja-kerja pembaikan hampir siap dijalankan.

 

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang.

i. Blok A, B dan C - Kerja-kerja utama telah siap dijalankan dan tinggal hanya kerja-kerja akhir sahaja.

ii. Blok D, E, F dan G - Menunggu beberapa peralatan yang ditempah tiba dari kilang.

 

Status kerja-kerja pembaikan pam air adalah seperti berikut:

a. PPR Kota Damansara

i. Blok A, B, C dan D - Kerja-kerja pemasangan pam baru sedang berjalan.

 

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang

i.  Blok A, B, C, G dan H - Kerja-kerja telah disiapkan.

ii. Blok D, E dan F - Kerja-kerja telah disiapkan walaupun telah beberapa kali kabel dicuri di Blok F.

 

Kerajaan Negeri akan memastikan kerja-kerja pembaikan ini dapat disiapkan secepat mungkin.

 

Kerajaan Negeri telah membuktikan komitmennya dengan memberi bantuan kewangan untuk membiayai pembaikan-pembaikan ini, maka sudah tentu Kerajaan Negeri tidak akan membiarkan rakyat tanpa pembelaan.

 


PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI


Di bawah Pakatan Rakyat sebanyak 13,066 dari 43,768 unit kediaman atau perniagaan projek terbengkalai atau 30 peratus telah ada jalan penyelesaian.

 

Dari jumlah itu sebanyak 9,179 atau 21 peratus telah siap sepenuhnya.

 


DESA SEROJA, KAJANG


Yang Berhormat Bangi telah membangkitkan permohonan tanah daripada penduduk Desa Seroja, Kajang. Permohonan ini telah dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dan telah ditangguhkan untuk semakan saya.

 

Semakan akan dibuat untuk menentukan bilangan lot yang termasuk di dalam rizab sungai dan bilangan lot yang disewa. Setelah semakan dibuat, saya akan melaporkan semula kepada MMKN untuk keputusan.

 


PENYELESAIAN PENEROKA BANDAR (SETINGGAN)


Kes Desa Seroja ini merupakan salah satu contoh penyelesaian masalah peneroka bandar melalui pemberimilikan tanah.

 

Sepanjang empat tahun pentadbiran Pakatan Rakyat, rekod penyelesaian penempatan peneroka-peneroka bandar adalah seperti berikut :

1.) Selesai - 659 keluarga.

2.) Dalam proses penyelesaian - 1,126 keluarga.

3.) Belum ada lagi kaedah penyelesaian - 1,771 keluarga.

 

Oleh itu, jumlah yang telah selesai dan telah ada penyelesaian adalah 1,785 keluarga.

 


10 PERATUS RUMAH MAMPU MILIK (RMM) NEGERI SELANGOR UNTUK IBU BAPA PESERTA TAWAS (TABUNG WARISAN ANAK SELANGOR)


10 peratus RMM akan diperuntukkan untuk ibu bapa peserta-peserta TAWAS.

 

Penjualan RMM adalah dikawal oleh Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor.

 

Pemaju-pemaju yang membina RMM tidak boleh menjual RMM kepada sesiapa sahaja tetapi nama-nama pembeli mestilah diluluskan oleh Kerajaan Negeri.

 

Peraturan yang sama digunapakai bagi penjualan Rumah Kos Rendah (RKR).

 

Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan hanya mereka yang layak dapat membeli RMM ini.

 

Sasaran utama program RMM adalah mereka yang berpendapatan di antara RM2,500 hingga RM5,000 dan tidak memiliki rumah sendiri.

 

Dengan peruntukan khas 10 peratus kepada ibu bapa peserta Tawas, maka ini bermakna golongan muda terutamanya ibu bapa muda akan mendapat peluang yang lebih untuk memiliki rumah mampu milik.

 

Ini bermakna jika pada satu projek itu terdapat 500 unit RKR maka 50 diperuntukkan untuk ibu bapa peserta TAWAS.

 

Peruntukan ini adalah satu usaha Kerajaan Negeri untuk memberi nilai tambah kepada program Merakyatkan Ekonomi Selangor atau MES - Harakahdaily.

 


Artikel di atas ialah ucapan penggulungan Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan Negeri Selangor, Iskandar Abdul Samad pada persidangan Dewan Negeri Selangor, 27 Mac 2012.

Wednesday, April 25, 2012

UCAPAN YB ISKANDAR A. SAMAD, YANG DIPERTUA PAS KAWASAN PANDAN DI MESYUARAT AGUNG PAS KAWASAN PANDAN PADA 21 APRIL 2012.

Pertamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur ke hadrat Allah SWT yang telah mengizinkan kita  berkumpul di Pusat Tarbiyyah Pandan pagi ini.

Bagi pihak PAS Kawasan Pandan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu khas kita pagi ini, Yang Berusaha Dr. Ahmad Suhaimi Mokhtar, Setiausaha Politik kepada Presiden PAS. Saya yakin kehadiran beliau akan dapat menyemarakkan semangat para pejuang PAS di kawasan Pandan bekerja dengan lebih gigih lagi.

Selamat datang juga kepada para jawatankuasa, para perwakilan, para permerhati dan para tetamu dari wakil parti-parti Pakatan Rakyat, masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah, JMB-JMB, MC-MC, KRT-KRT dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang telah sama-sama hadir untuk menyerikan dan menjayakan program kita hari ini.

Saya juga mengucapkan tahniah kepada mereka yang telah memberi sumbangan sehingga impian kita untuk memiliki sebuah bangunan menjadi realiti. Bangunan ini adalah milik kita bersama. Ia bukan milik mana-mana jawatankuasa tetapi milik setiap ahli PAS di Pandan.

Walau bagaimanapun sumbangan-sumbangan masih diperlukan dari tuan-tuan dan puan-puan sekelian. Bangunan ini bernilai lebih RM 3/4 juta. Walau bagaimanapun kita masih memerlukan hampir RM 1/2 juta lagi untuk membayar balik pinjaman bank dan kerja-kerja akhir pembinaannya.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT

Saya mengucapkan tahniah kepada semua Dewan-Dewan dan Cawangan-Cawangan yang telah berjaya menganjurkan mesyuarat agung tahun ini. 
 
Mesyuarat agung bukan sekadar agenda tahunan yang diwajibkan oleh Pendaftar Pertubuhan. Tetapi ia merupakan kayu pengukur kejayaan atau kegagalan kita untuk menggembeling tenaga-tenaga di peringkat akar umbi.

Mesyuarat agung adalah juga satu proses tarbiyyah. Untuk menganjurkan mesyuarat agung memerlukan persiapan yang terperinci dan melatih kita untuk bekerja bersungguh-sungguh. Untuk menghadiri mesyuarat agung dan duduk berjam-jam mendengar atau berhujjah dengan tertib melatih kita untuk memiliki sikap sabar dan bertolak ansur. Komitmen kita untuk mematuhi dan melaksanakan segala keputusan mesyuarat melatih kita untuk mematuhi keputusan jemaah.

Oleh itu janganlah kita memandang ringan kepada mesyuarat agung. Janganlah juga kita menyempitkan proses-proses tarbiyyah. Ia bukan sekadar tarbiyyah haraki, kuliyyah, usrah, qiyamulail dan tamrin. Tetapi segala perkara yang kita lalui di dalam jemaah ini adalah proses tarbiyyah. Ramai yang tercicir atau gagal terus dalam perjuangan kerana tidak melalui keseluruhan proses tarbiyyah. Mereka hanya melalui program-program tarbiyyah khusus atau yang tradisional sahaja.

Di Pandan teras program tarbiyyah kita adalah program Tarbiyyah Haraki atau Usrah yang dijalankan setiap hari Khamis. Ia mempunyai naqib yang tetap dan menggunakan kitab yang khusus. Bagi setiap bulan, 3 kali di Pusat Khidmat PAS Pandan Indah dan 1 kali di Cawangan-Cawangan menurut giliran.

Selain dari itu, turut dijalankan Usrah di peringkat zon, majlis berbuka puasa iftar bulanan dan tamrin.

Pada sessi lepas tamrin telah dilaksanakan sebanyak 2 kali.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT,

Kemungkinan besar pilihanraya umum akan diadakan tidak lama lagi. Ada yang mengatakan pada bulan Jun dan yang mengatakan pada bulan September. Walau bila sekalipun pilihanraya diadakan, pilihanraya kali ini amat berbeza dari pilihanraya yang lepas.

Barisan Nasional telah menyatakan bahawa mereka akan melakukan apa sahaja untuk menawan negeri Selangor. Kita dapat lihat hari ini betapa bersungguh-sungguhnya Barisan Nasional apabila bertubi-tubi serangan ditujukan ke arah Pakatan Rakyat terutamanya Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor.

Sesungguhnya kempen untuk pilihanraya umum ke 13  telah lama bermula. Kita telah lama memasuki gear lima. Mereka yang berhasrat hanya akan turun bekerja setelah Parlimen dibubarkan perlu dikejutkan dari tidur. Gerakerja selepas Parlimen dibubarkan adalah hanya 10 peratus dari seluruh gerakerja. 90 peratus dari gerakerja berlaku sebelum itu.

Tambahan pula kempen untuk pilihanraya umum kali ini adalah jauh berbeza. Setiap pilihanraya adalah berbeza. Tidak terkecuali pilihanraya umum ke 13.

Pada pilihanraya umum yang lepas, Barisan Nasional gagal memanfaatkan media baru seperti internet. Salah satu sebab kejayaan Pakatan Rakyat ketika itu adalah penyebaran maklumat dengan pantas melalui internet. Ia dapat menyaingi malah meninggalkan jauh di belakang media arus perdana yang dimiliki oleh Barisan Nasional.

Kali ini Barisan Nasional telah turut menggunakan media baru. Oleh itu strategi-strategi baru perlu dicari dan dilaksanakan. Kita perlu lebih kreatif dan innovatif jika mahu mengekalkan kemenangan di Selangor dan menawan Putrajaya. 

Pilihanraya bukan sekadar bendera, poster dan kain rentang. Malah bendera, poster dan kain rentang bukan lagi peluru-peluru utama dalam kempen pilihanraya. Kita berada di dalam zaman Facebook, Twitter, Blog dan SMS.

Potfolio geraksaraf telah menjadi potfolio paling utama di dalam kempen kita. Kita tidak boleh lagi bekerja membuta tuli. Kita mesti bekerja berperancangan. Setiap gerakerja yang kita lancarkan mestilah yang telah dipertimbangkan dengan teliti. Dikaji dari setiap sudut tanpa meninggalkan sebarang kebarangkalian. Setiap perkataan yang diucapkan oleh penceramah kita mestilah yang telah difikirkan masak-masak. Diolah untuk menarik masyarakat bukan menyakitkan hati masyarakat.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT

Di dalam apa sahaja yang kita lakukan, kita perlu menjadi lebih innovatif dan kreatif. Ianya tidak terhad kepada gerakerja-gerakerja pilihanraya sahaja.

Kita berada di dalam dunia yang sentiasa berubah. Politik seperti teknologi berubah dengan begitu pantas. Telefon bimbit yang dibeli 6 bulan yang lalu sudah ketinggalan zaman hari ini. Tetapi politik berubah dalam kadar yang lebih pantas dari itu. 

Kita perlu sentiasa berada selangkah di hadapan. Jika tidak, kita akan ditinggalkan.

Kita mesti sentiasa terbuka kepada perubahan dan pembaharuan. Berani untuk belajar dari orang lain. Mengakui bahawa kita tidak ada monopoli ke atas kebijaksanaan. Kita tidak boleh menjadi katak yang duduk di dalan telaga yang dalam.

Kita juga perlu "work smart" selain dari "work hard". "Work hard" adalah asas tetapi "work smart" sebagai nilai tambah untuk meningkatkan peluang kejayaan kita.    

Jika kita tidak dapat memahami innovasi dan kreativiti maka janganlah pula kita menjadi penghalang kepada innovasi dan kreativiti.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT

Di dalam kita melaksanakan tugas-tugas jemaah, saya berharap kita dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada matlamat yang perlu dicapai.

Sebarang isu-isu peribadi tidak seharusnya menghalang kita dari bertungkus-lumus untuk kemenangan Islam. Kita tidak sepatutnya kehilangan tumpuan atau "loose focus".

Sekiranya terdapat sebarang perselisihan faham di antara kita maka seharusnya kita berlapang dada dan tidak membiarkan ia menjadi penyebab kepada Allah untuk menghukum kita semua.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT

Setelah 4 tahun menjadi kerajaan saya berharap kita telah berupaya untuk memimpin seluruh rakyat. Kita mahu pemimpin PAS yang dapat memimpin bukan sahaja ahli-ahli PAS tetapi masyarakat berbilang kaum di Pandan yang terdiri dari pelbagai kaum dan pelbagai bangsa.

Sudah tentu kita tidak mahu menjadi "jaguh kampung" yang hanya berani berkokok di dalam rebannya sahaja.

Kita juga mahu ahli-ahli yang selesa bersama masyarakat sepertimana mereka selesa bersama ahli-ahli. Memenangi hati mereka. "Winning their hearts and minds".

Jika kita gagal. Orang lain akan melakukannya. Rakyat mempunyai banyak pilihan. Mereka akan memiilih yang terbaik.

Oleh itu kita tidak mahu mendengar lagi ungkapan, "Aku nak PAS tapi aku tak boleh bergaul dengan ahli-ahli PAS".

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT

Pendekata kita mempunyai banyak tugas-tugas di hadapan kita. Betapa besarnya tanggung jawab kita.

Dengan itu saya ingin menyeru kepada kita semua agar membetulkan niat kita terlebih dahulu. Segala-gala kita lakukan kerana Allah SWT. 

Kita hendak memenangi pilihanraya dan mengekalkan kemenangan kita bukan agar kita mendapat kontrak-kontrak kerajaan. Bukan agar kita dapat menggunakan peruntukan-peruntukan kerajaan. Tetapi kerana cita-cita kita agar Islam itu benar-benar didaulatkan. 

Sepertimana kita menyertai PAS bukan untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran dunia. Jemaah bukan tempat untuk mencari makan. Tetap matlamat kita adalah agar Islam dihormati, memerintah dan bukan lagi diperintah. Ingatlah ikrar kita setiap kali solat,

"Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya semata-mata bagi Allah Tuhan semesta alam"