Thursday, September 26, 2013

KENYATAAN AKHBAR YB ISKANDAR A SAMAD : PEMUSATAN GERAI-GERAI FLAT TAMAN DAGANG UNTUK MENGELAKKAN WABAK KENCING TIKUS DAN MENGEMBALIKAN KAWASAN REKREASI KEPADA PENDUDUK.

Sebagai Ahli Dewan Negeri saya telah menerima banyak aduan tentang masalah tikus di Flat Taman Dagang, Ampang.

Berdasarkan beberapa lawatan tapak ke kawasan perumahan tersebut, saya bersetuju dengan pandangan bahawa sampah dan sisa-sisa makanan daripada gerai-gerai di situ merupakan salah satu punca berlakunya pembiakan tikus.

Gerai-gerai yang dibina di atas kawasan rekreasi dan kawasan lapang termasuk di tepi-tepi jalan tidak mempunyai sistem pengurusan sampah dan sisa makanan yang efektif.

Saya mendapati sisa-sisa makanan dan lebihan minyak masak tidak diuruskan dengan sempurna.

Adalah tidak memadai usaha-usaha yang berasingan tetapi satu penyelesaian yang menyeluruh perlu dilaksanakan sekiranya masih ada keperluan untuk gerai-gerai tersebut.

Oleh yang demikian, cadangan untuk memusatkan gerai-gerai itu berupaya menyelesaikan masalah yang selama ini ditanggung oleh penduduk.

Saya berharap penduduk dapat menerima penyelesaian "menang-menang" ini walauun ada desakan yang mahu semua gerai-gerai di kawasan itu dihapuskan sama sekali supaya penduduk mendapat kembali kawasan lapang dan kawasan rekreasi mereka.

Dengan memusatkan gerai-gerai itu maka sebahagian besar dari kawasan yang sekarang ini diduduki oleh mereka dapat dibebaskan untuk kegunaan penduduk.

Tetapi yang paling penting masalah pembuangan sampah, sisa makanan dan lebihan minyak masak tanpa kawalan akan dapat dibanteras.

Akhirnya masalah tikus yang mengancam penduduk dapat diatasi. Masalah tikus ini perlu diselesaikan dengan segera sebelum berlaku sebarang kejadian jangkitan wabak penyakit kencing tikus.

Sehubungan itu, Pejabat saya akan mendapatkan kerjasama Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) dan Ahli Majlis bagi zon tersebut, Tuan Ahmad Fauzi Khamis untuk mengadakan satu operasi turun padang sehari bagi membanteras ancaman tikus.

Ganjaran wang tunai akan diberikan kepada mereka yang berjaya menangkap tikus-tikus pada hari tersebut.

Operasi ini akan diadakan pada pertengahan bulan Oktober akan datang.

Iskandar Abdul Samad
Ahli Dewan Negeri Chempaka
26 September 2013