Monday, January 28, 2013

Pembinaan siar kaki dan dataran untuk pelajar-pelajar dan ibu bapa menununggu di Sekolah Rendah Pandan Jaya menggunakan peruntukan ADN Chempaka. Longkang yang merbahaya telah ditutup di piintu masuk.