Friday, December 28, 2012

28 Dis 2012 - Melawat jambatan baru dan tempat letak kereta untuk Surau Hamidin, Taman Cahaya. Dibina menggunaka​n peruntuka​n Ahli Dewan Negeri Chempaka.