Saturday, February 4, 2012

Lawatan ke Projek Perumahan Kos Rendah Sg Tangkas, Bangi pada 3 Februari 2012.

Projek telah dimulakan dalam tahun 2003 maka sepatutnya siap pada tahun 2006. Sehingga hari ini projek ini hanya siap 70 peratus.

Projek ini mengandungi 5 blok pangsapuri dengan 100 unit kediaman di setiap bok.

Menurut pegawai-pegawai Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) yang turut sama dalam lawatan tapak itu, projek ini mengalami defisit lebih kurang RM7 juta.

Pemaju telah juga berjumpa dengan MPKj untuk mengubah pelan yang telah diluluskan iaitu dengan menambah kedai-kedai di tingkat bawah blok-blok pangsapuri tersebut.

Walau bagaimanapun sehingga kini pemaju belum lagi memajukan sebarang pindaan kepada MPKj.

Kerajaan Negeri boleh merampas tanah projek ini kerana pemaju mempunyai cukai tanah yang tertunggak. Tetapi tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah defisit RM7 juta.

Pemaju mesti bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.

Iskandar A. Samad
3 Februari 2012