Sunday, September 4, 2011

Salah satu jalan di kawasan DUN Chempaka yang dibaikpulih di bawah peruntukan MARRIS yang dikawal oleh YB Iskandar A. Samad.

Sebanyak RM1 juta telah diperuntukkan.