Skip to main content

Ucapan Penggulungan YB Iskandar A. Samad di Sidang Dewan Negeri Selangor 27 Mac 2012.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas segala pandangan dan teguran daripada ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Insya Allah ianya amat bernilai di dalam meneruskan usaha-usaha Kerajaan Negeri untuk membantu rakyat di negeri ini.

 


PEMBINAAN RUMAH KOS RENDAH

 

Walau bagaimanapun saya ingin menafikan dakwaan daripada Yang Berhormat Sg. Pelek bahawa di bawah Pakatan Rakyat tidak lagi dibina Rumah Kos Rendah (RKR) di Selangor.

Sepertimana jawapan saya kepada pertanyaan daripada Yang Berhormat Permatang pada sidang ini bahawa RKR masih dibina di Selangor (Pertanyaan No. 48).

 

Perkara ini telah juga saya laporkan pada Sidang Dewan yang lepas ketika menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Lembah Jaya Pada 17 November 2011 (Pertanyaan No. 47).

 

Jawapan saya ketika itu adalah 3,317 unit RKR sedang dibina. Sejumlah 10,338 unit dalam proses pemulihan. Sementara 8,579 unit RKR telah mendapat kelulusan untuk dibina. Jumlah unit RKR yang akan memasuki pasaran adalah 22,234 unit apabila kesemua projek-projek ini siap dibina.

 


RUMAH MAMPU MILIK (RMM)

 

Kerajaan Negeri apabila menggalakkan pembinaaan Rumah Mampu Milik (RMM) tidak akan menghapuskan peraturan yang mewajibkan pemaju membina RKR bagi tapak-tapak melebihi 10 ekar.

 

Kerajaan Negeri hanya membenarkan pemaju menggantikan RKR dengan RMM sekiranya kawasan tersebut tidak sesuai untuk dibina RKR. Contohnya bagi kawasan yang dijangka tidak ada permintaan bagi RKR seperti yang tidak ada pengangkutan awam.

 

Oleh itu bukan semua permohonan akan diluluskan.

 

RMM dibina untuk rakyat berpendapatan RM2,500.00 hingga RM5,000.00. RKR disediakan untuk pembeli yang berpendapatan kurang dari RM2,500.00.

 

Kedua-dua kelompok masyarakat ini mesti diberi perhatian.

 


PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS) DAN RUMAH MAMPU MILIK

 

Terima kasih kepada Bukit Antarabangsa yang telah membangkitkan kebimbangan PKNS yang kemungkinan akan kerugian besar jika menjual RMM dengan harga di bawah RM100,000.00.

 

Sebenarnya inilah sebabnya kenapa Kerajaan Negeri melibatkan pemaju-pemaju swasta di dalam program RMM di Selangor.

 

Sekarang ini terdapat pemaju swasta yang sedang membina 136 unit RMM di Sg. Long yang berkeluasan 850 kaki persegi dan yang akan dijual dengan harga kurang dari RM80,000 sebuah.

 

Pemaju yang sama telah mendapatkan kelulusan Kerajaan Negeri membina 520 unit RMM di Shah Alam dengan keluasan 850 kaki persegi dan yang akan dijual dengan harga RM89,000.00 sebuah.

 

Kerajaan Negeri berharap PKNS akan dapat mempelajari dari pengalaman pemaju-pemaju seperti itu. Pihak PKNS telah mengadakan lawatan tapak ke projek RMM di Sg. Long itu.HARGA RMM KURANG DARI RM100,000

 

Kerajaan Negeri tidak boleh menaikkan semua RMM melebihi RM100,000.00 kerana Kerajaan Negeri mahu program ini melibatkan lebih ramai rakyat.

 

Contohnya jika harga rumah RM150,000.00 maka setelah ditolak bayaran deposit 10 peratus iaitu RM15,000.00 maka ini bermakna pinjaman yang perlu dipohon adalah RM135,000.00.

 

Jika bayaran balik pinjaman ini adalah selama 20 tahun maka ini bermakna bayaran bulanan secara kasar adalah RM1,015.00 sebulan.

 

Oleh itu, gaji minima pemohon mestilah sekurang-kurangnya RM3,045.00 sebulan.

 

Maka ini bermakna, mereka yang mempunyai gaji kurang dari RM3,045.00 tidak akan dapat membeli RMM jika dijual dengan harga lebih dari RM100,000.00.

 

Kita mesti memikirkan tentang mereka yang berpendapatan kurang dari itu.

 

Malah "Kajian Rumah Menyeluruh Berkenaan Jenis Kediaman Mampu Milik Berdasarkan Pendapatan Isi Rumah Di Kawasan Lembah Klang" yang dilakukan oleh Unit Perundingan Universiti Malaya untuk Kerajaan Negeri tahun lepas menunjukkan harga RMM perlu dipelbagaikan.

 

Perlu ada RMM yang berharga RM70,000, RM90,000, RM100,000, RM120,000 dan RM150,000.

 

Walau bagaimanapun RMM Negeri Selangor tidak sepatutnya berharga sehingga RM300,000.00 sepertimana RMM Kerajaan Persekutuan yang dijenamakan sebagai PRISMA.

 


KEMAMPUAN RAKYAT MEMBELI RMM

 

Saya juga ingin menjawab soalan Yang Berhormat Sg. Pelek yang bertanya berapakah gaji mereka yang boleh membeli RMM itu.

 

Bagi RMM yang berharga RMM89,000.00 maka bayaran ansuran sebulan adalah sekitar RM602.00 dan gaji minima untuk mendapat pinjaman ini adalah RM1,806.00.

 


KOS MEMBINA TEMPAT LETAK DI RMM

 

Yang Berhormat Bukit Antarabangsa telah membangkitkan kos menyediakan tempat letak kereta yang tinggi.

 

Kerajaan Negeri tidak akan kembali kepada peraturan lama yang menetapkan satu unit tempat letak kereta dibina untuk 2 unit kediaman RKR.

 

Yang Berhormat Taman Medan juga telah membangkitkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat akibat dari tempat letak kereta yang tidak mencukupi.

 

Peraturan sekarang adalah 1 unit tempat letak kereta untuk 1 unit kediaman RKR.

 

Untuk Rumah Kos Sederhana Rendah (RM72,000.00) dan Rumah Kos Sederhana (RM100,000.00) pula adalah 2 tempat letak kereta bagi 1 unit kediaman. Peraturan ini digunapakai untuk RMM.

 

Walau bagaimanapun terdapat cadangan baru memandangkan kos pembinaan infrastuktur dan kos tanah yang tinggi.

 

Cadangan itu adalah bagi RMM, untuk tempat letak kereta pertama adalah termasuk di dalam harga rumah. Walau bagaimanapun untuk tempat letak kereta kedua, pemilik rumah perlu membelinya dari pemaju.

 

Perkara ini akan dikaji oleh Kerajaan Negeri dengan lebih terperinci.

 


CROSS-SUBSIDY

 

Penyediaan kediaman untuk mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana adalah berdasarkan "cross-subsidised" atau "saling- sumbang".

 

Ianya selari dengan konsep Islam di mana di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Inilah konsep zakat.

 

Jika kita lihat di negara-negara lain, perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah dan sederhana bukanlah tempat mendapat keuntungan.

 

Saya ingin mengambil contoh Singapura di mana Housing Development Board(Lembaga Pembangunan Perumahan) atau HDB mengalami defisit setiap tahun dan memerlukan geran dari pemerintah republik itu.

 

Contoh defisit-defisitnya adalah seperti berikut:

Tahun 2004 - S$931 juta

Tahun 2005 - S$850 juta

Tahun 2006 - S$1,406 juta

Tahun 2007 - S$743 juta

 


TAMAN MURNI 1, SEPANG.


Saya ingin menjawab pertanyaan Yang Berhormat Sg Pelek yang membangkitkan tentang pemberimilikan tanah di Taman Murni 1, Sepang.

 

Lembaga Peumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) telah berjaya membuat kutipan untuk bayaran premium dan bayaran upah sukat bagi 314 dari 448 pemohon yang bernilai RM155,900.00.

 

Tetapi masih terdapat baki bayaran untuk memproses pengeluaran hakmilik yang perlu dijelaskan oleh setiap pemohon adalah di antara RM216.00 hingga RM610.00.

 

Setakat 26 Mac lepas, seramai 173 orang telah menjelaskan keseluruhan bayaran mereka. Sementara 141 orang masih belum lagi menjelaskannya.

 

Pentadbir Tanah Dan Daerah Sepang sedang dalam proses mendaftarkan hakmilik bagi 173 pemohon yang telah menjelaskan bayaran penuh mereka.

 

Hakmilik-hakmilik akan dikeluarkan dalam tempoh 1 hingga 3 bulan dari tarikh bayaran penuh tersebut.

 

Adalah diharapkan dengan pengeluaran hakmilik-hakmilik ini akan mendorong lebih ramai pemohon membuat bayaran dan seterusnya mendapat hakmilik.

 


BANTUAN KEPADA PENDUDUK PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KOTA DAMAMSARA DAN LEMBAH SUBANG


Projek CERIA atau Caring Government For Residents Improvement Aid telah terbukti memberi manafaat kepada rakyat.

 

Kerajaan Negeri telah memperuntukkan hampir RM10 juta untuk membaikpulih rumah-rumah bertingkat dan diakui telah memberi sinar yang baru kepada rakyat yang tinggal di situ.

 

Di sini saya ingin menyentuh bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada PPR Kota Damansara dan Lembah Subang.

 

Susulan lawatan Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor dan saya ke PPR Kota Damansara dan PPR Putra Damai, Lembah Subang pada 23 Oktober 2011, kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberi bantuan kewangan bagi membiayai:

a. Kerja-kerja pembaikan lif

b. Penggantian pam air yang telah rosak sejak sekian lama.


Untuk pembaikan lif, kontrak-kontrak berikut telah diberikan:

a. PPR Kota Damansara - RM973,393.00 untuk 12 lif.

- Tarikh mula kerja 9 Disember 2011 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang - RM1,936,257.00 untuk 17 lif.

- Tarikh mula kerja 9 Disember 2011 dan tarikh siap 7 Januari 2012 dan 8 April 2012.

 


JUMLAH UNTUK PEMBAIKAN LIF - RM2,909,650.00

 

Sementara untuk pembaikan pam air pula, kontrak-kontrak berikut telah diberikan :

a. PPR Kota Damansara - RM197,600.00 untuk 8 pam (semua pam baru)

- Tarikh mula 8 Februari 2012 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang - RM87,500.00 untuk 16 pam (termasuk 1 pam baru)

- Tarikh mula 8 Februari 2012 dan tarikh siap 8 Mac 2012.

 


JUMLAH UNTUK PEMBAIKAN PAM AIR – RM285,100.00

KOS KESELURUHAN – RM3,194,750.00

 

Status kerja-kerja pembaikan lif adalah seperti berikut:

a. PPR Kota Damansara

i. Blok A, B dan D - Kerja-kerja pemasangan peralatan mekanikal dan elektronik masih berjalan walaupun telah berlaku kecurian kabel di Bilik-Bilik Riser.

ii.      Blok C - Kerja-kerja pembaikan hampir siap dijalankan.

 

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang.

i. Blok A, B dan C - Kerja-kerja utama telah siap dijalankan dan tinggal hanya kerja-kerja akhir sahaja.

ii. Blok D, E, F dan G - Menunggu beberapa peralatan yang ditempah tiba dari kilang.

 

Status kerja-kerja pembaikan pam air adalah seperti berikut:

a. PPR Kota Damansara

i. Blok A, B, C dan D - Kerja-kerja pemasangan pam baru sedang berjalan.

 

b. PPR Putra Damai, Lembah Subang

i.  Blok A, B, C, G dan H - Kerja-kerja telah disiapkan.

ii. Blok D, E dan F - Kerja-kerja telah disiapkan walaupun telah beberapa kali kabel dicuri di Blok F.

 

Kerajaan Negeri akan memastikan kerja-kerja pembaikan ini dapat disiapkan secepat mungkin.

 

Kerajaan Negeri telah membuktikan komitmennya dengan memberi bantuan kewangan untuk membiayai pembaikan-pembaikan ini, maka sudah tentu Kerajaan Negeri tidak akan membiarkan rakyat tanpa pembelaan.

 


PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI


Di bawah Pakatan Rakyat sebanyak 13,066 dari 43,768 unit kediaman atau perniagaan projek terbengkalai atau 30 peratus telah ada jalan penyelesaian.

 

Dari jumlah itu sebanyak 9,179 atau 21 peratus telah siap sepenuhnya.

 


DESA SEROJA, KAJANG


Yang Berhormat Bangi telah membangkitkan permohonan tanah daripada penduduk Desa Seroja, Kajang. Permohonan ini telah dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dan telah ditangguhkan untuk semakan saya.

 

Semakan akan dibuat untuk menentukan bilangan lot yang termasuk di dalam rizab sungai dan bilangan lot yang disewa. Setelah semakan dibuat, saya akan melaporkan semula kepada MMKN untuk keputusan.

 


PENYELESAIAN PENEROKA BANDAR (SETINGGAN)


Kes Desa Seroja ini merupakan salah satu contoh penyelesaian masalah peneroka bandar melalui pemberimilikan tanah.

 

Sepanjang empat tahun pentadbiran Pakatan Rakyat, rekod penyelesaian penempatan peneroka-peneroka bandar adalah seperti berikut :

1.) Selesai - 659 keluarga.

2.) Dalam proses penyelesaian - 1,126 keluarga.

3.) Belum ada lagi kaedah penyelesaian - 1,771 keluarga.

 

Oleh itu, jumlah yang telah selesai dan telah ada penyelesaian adalah 1,785 keluarga.

 


10 PERATUS RUMAH MAMPU MILIK (RMM) NEGERI SELANGOR UNTUK IBU BAPA PESERTA TAWAS (TABUNG WARISAN ANAK SELANGOR)


10 peratus RMM akan diperuntukkan untuk ibu bapa peserta-peserta TAWAS.

 

Penjualan RMM adalah dikawal oleh Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor.

 

Pemaju-pemaju yang membina RMM tidak boleh menjual RMM kepada sesiapa sahaja tetapi nama-nama pembeli mestilah diluluskan oleh Kerajaan Negeri.

 

Peraturan yang sama digunapakai bagi penjualan Rumah Kos Rendah (RKR).

 

Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan hanya mereka yang layak dapat membeli RMM ini.

 

Sasaran utama program RMM adalah mereka yang berpendapatan di antara RM2,500 hingga RM5,000 dan tidak memiliki rumah sendiri.

 

Dengan peruntukan khas 10 peratus kepada ibu bapa peserta Tawas, maka ini bermakna golongan muda terutamanya ibu bapa muda akan mendapat peluang yang lebih untuk memiliki rumah mampu milik.

 

Ini bermakna jika pada satu projek itu terdapat 500 unit RKR maka 50 diperuntukkan untuk ibu bapa peserta TAWAS.

 

Peruntukan ini adalah satu usaha Kerajaan Negeri untuk memberi nilai tambah kepada program Merakyatkan Ekonomi Selangor atau MES - Harakahdaily.

 


Artikel di atas ialah ucapan penggulungan Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan Negeri Selangor, Iskandar Abdul Samad pada persidangan Dewan Negeri Selangor, 27 Mac 2012.

Popular posts from this blog

KRONISME DALAM JUALAN RUMAH BUKIT BOTAK : PKNS AKAN BUAT PENJELASAN.

Pejabat ini telah menerima banyak aduan dari orang ramai tentang jualan rumah berkembar di Selayang Mutiara yang dibina oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS). Projek tersebut adalah untuk  menempatkan  semula para peneroka Bukit Botak. Sejumlah 1,422 rumah telahpun siap dibina. Dari jumlah itu, 1,196 unit telah diperuntukkan untuk peneroka bandar sementara 79 unit disimpan untuk peneroka bandar yang tercicir. Ini bermakna terdapat baki 147 unit dibuka jualan untuk orang awam. Walau bagaimanapun terdapat aduan tentang cara penjualan rumah-rumah tersebut. Terdapat yang mendakwa PKNS telah gagal menguruskan dengan teratur orang ramai yang datang untuk membeli rumah-rumah itu. Mereka mendakwa terpaksa menunggu semalaman di hadapan pejabat jualan PKNS. Ada yang juga mendakwa kriteria pemilihan pembeli rumah adalah tidak jelas dan ini boleh menimbulkan amalan kronisme. Pejabat ini telah memaklumkan pihak PKNS tentang perkara ini. Beberapa siri mesyuarat telah turut diad

UMNO TIDAK KEBAL, HANYA KITA YANG DAYUS…..

Pada 29 Januari lepas, 2 ahli UMNO Cawangan Taman Bukit Puchong telah ditahan polis. Ianya berikutan laporan polis yang dibuat apabila 20 orang ahli UMNO telah cuba menghalang penduduk yang membantah tindakan UMNO meletakkan sebuah kabin di sebuah padang permainan di situ. Pergelutan telah berlaku dan seorang penduduk, Eugene Mark Gabriel telah diserang dan ditumbuk oleh salah seorang ahli UMNO itu. Sebelum itu penduduk telah membuat aduan kepada ahli Parlimen mereka terhadap tindakan UMNO yang telah dengan sewenang-wenangnya mengambil-alih sebahagian dari padang permainan tersebut. Majlis Perbandaran Subang Jaya akhirnya telah mengeluarkan notis agar kabin itu dipindahkan atau ianya akan dirobohkan. UMNO MEMANG PENYAMUN Cerita UMNO mengambil-alih padang permainan atau kawasan lapang lain kerap kedengaran. Terdapat pelbagai rungutan apabila satu demi satu padang permainan atau kawasan lapang dicerobohi oleh mereka. Terdapat kawasan lapang seperti yang berdekatan dengan Surau Ubudiah, P

LAUTAN YANG TERANCAM - BAHAGIAN 2.

Bahagian 2 - PEMANASAN GLOBAL DAN KEKURANGAN OKSIGEN. Oleh Dato' Iskandar Abdul Samad Pemanasan global (global warming) akibat perubahan iklim (climate change) yang telah mengakibatkan aras laut (sea level) naik bukan sahaja mengancam mereka yang tinggal pesisir pantai tetapi hidupan-hidupan yang tinggal di dalam lautan. Pemanasan global ini juga sudah tentu akan mengakibatkan laut kita menjadi lebih hangat. Apabila suhu laut kita meningkat, kandungan oksigen di dalamnya akan berkurangan dan akan menimbulkan masalah kepada hidupan di dalamnya. Justeru pemanasan global memberi kesan secara langsung kepada hidupan-hidupan di lautan. Akibatnya kawasan-kawasan di dasar lautan yang boleh didiami oleh hidupan-hidupan ini juga akan berkurangan. Zon-zon yang tidak dapat menampung kehidupan kerana paras oksigen yang rendah atau "dead zone" semakin bertambah.  Banyak racun perosak (pesticides) dan nutrien (nutrient) yang digunakan di dalam pertanian telah berakhir di laut di pesisi