Skip to main content

Ucapan Penggulungan Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan 13 Mac 2009.

Tuan Speaker dan Yang Berhormat-Yang Behormat sekelian,

Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menyatakan hasrat Baginda agar perumahan kos rendah di bandar seharusnya diberi perhatian yang lebih teliti.

Hasrat ini difahami oleh ahli-ahli Yang Berhormat sekelian dan telah banyak kali disentuh.
Terutamanya perumahan bertingkat yang melibatkan perumahan rakyat dan rumah kos rendah telah terkandung di dalam ucapan-ucapan Yang Berhormat.

AKTA YANG BARU

Ramai penduduk tidak menyedari bahawa akhirnya pengurusan kediaman-kediaman mereka adalah tanggung jawab penduduk menerusi Badan Pengurusan Bersama (JMB) atau Perbadanan Pengurusan (MC).

Ini tidak mengejutkan kerana akta yang berkaitan Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 atau Akta 663.

Pihak yang bertanggung jawab mentadbir dan menguatkuasa Akta ini, Pesuruhjaya Bangunan atau COB juga masih barudi dalam tugas-tugas mereka.

COB sekarang adalah Dato’-Dato’ Bandar dan Yang Dipertua-Yang Dipertua pihak berkuasa tempatan (PBT).

MEMPERKASAKAN COB

Ada beberapa langkah yang perlu diambil unutk mengatasi masalah yang timbul dari perumahan bertingkat.

Pertama untuk menguatkan atau memperkasakan COB.
Oleh itu, saya bersetuju dengan cadangan YB Subang Jaya.

Sehubungan itu, mesyuarat Exco telah mengarahkan agar satu kajian dijalankan untuk menubuhkan sebuah Jabatan COB di setiap PBT yang mungkin kenali sebagai Jabatan Pengurusan Bangunan Dan Harta Bersama.

Walau bagaimana ia memerlukan sedikit masa kerana melibatkan perjawatan, perlantikan dan bajet PBT-PBT.
Dijangkakan kajian ini akan siap pada pertengahan bulan Mei dan sasaran penubuhan jabatan itu adalah pada awal bulan Januari tahun hadapan.

Sementara itu, setiap COB diminta menyatakan keperluan kakitangan mereka supaya dapat dilakukan pergerakan kakitangan dalaman untuk mengukuhkan COB-COB.

Setakat ini terdapat 29 orang pegawai-pegawai baru di PBT-PBT untuk menjalankan tugas-tugas COB.

Selain dari itu mesyuarat Exco telah meluluskan perlantikan Petugas-Petugas Khas Akta 663 untuk membantu kerja-kerja COB di PBT.

Seramai 12 petugas yang dibayar gaji akan membantu COB untuk tempoh 6 bulan.

Petugas-petugas ini akan diberikan kursus pada bulan April ini sebelum menjalankan tugas mereka.

Kursus-kursus juga kerap diberikan kepada pegawai-pegawai COB agar menjadi lebih efektif di dalam menyelesaikan masalah rakyat.

PENAMBAHBAIKAN AKTA 663

Langkah kedua adalah penambahbaikan kepada Akta 663 itu sendiri.

Akta ini mempunyai sekurang-kurangnya 37 kelemahan.

Walau bagaimanapun meminda akta hanya boleh dibuat di Parlimen.
Cara yang lebih mudah adalah dengan mewujudkan garispanduan-garispanduan untuk Akta ini.

Seksyen 41 Akta ini memberi ruang kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk membuat tafsiran kepada Akta ini.

Untuk fasa pertama, garispanduan bagi prosiding mesyuarat penubuhan-penubuhan JMB telah diedar kepada PBT-PBT untuk digunapakai.

Bagi fasa kedua, garispanduan lengkap bagi Akta 663 ini akan disiapkan untuk edaran kepada PBT-PBT selewat-lewatnya pada akhir bulan Mei.

Dengan penambahan kakitangan, petugas khas dan akhir sekali penubuhan jabatan yang baru, perhatian boleh diberikan kepada perumahan-perumahan bertingkat.

Sama ada penguatkuasaan ke atas pemaju-pemaju atau kempen-kempen kesedaran di kalangan penduduk.

Masalah-masalah seperti kebersihan, keselamatan, vandalisme dan penyenggaraan yang tidak sempurna berpunca dari kecuaian pemaju atau sikap penduduk.

KEROSAKAN DAN TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Kerosakan-kerosakan dan kerja-kerja baikpulih bangunan bertingkat adalah tanggung jawab pembeli dan pemaju setelah JMB ditubuhkan atau pembeli setelah MC ditubuhkan.

Ianya akan dibiayai oleh satu dana yang dinamakan “sinking fund” yang dipungut secara bulanan dari penduduk dan pembeli.

Masalahnya timbul bagi rumah kos rendah di mana “sinking fund” ini tidak mencukupi kerana ramai yang tidak membayar yuran penyenggaraan.

Satu penyelesaian akan diusahakan seperti di mana kerajaan negeri mendahulukan bayaran untuk membaik pulih tetapi penduduk membayarnya secara berjadual.

Satu contoh di mana penduduk rumah kos rendah tidak mampu memperbaiki kerosakan-kerosakan adalah di Bukit Sentosa, Hulu Selangor.

Kajian untuk mengenalpasti punca kerosakan dan cara-cara membaiki pulih kerosakan bagi 54 blok rumah telah selesaikan dilakukan dengan kos lebih RM26,000.

Tindakan seterusnya adalah melantik perunding-perunding agar tender dapat dikeluarkan untuk kerja-kerja membaik pulih.
Sasaran untuk memulakan kerja adalah pada pertengahan bulan Mei.

Bajet kerajaan negeri untuk kerja-keja ini adalah RM7 juta.

Kerajaan negeri berharap ini dapat menyelesaikan masalah yang sering dbangkitkan YB Batang Kali.

PENGURUSAN PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR)

Bagi PPR yang disewa kepada orang ramai, pengurusannya adalah tangung jawab kerajaan negeri.

Maka permohonan yang dibuat oleh YB Kota Damansara boleh dipertimbangkan.

Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntukkan RM200 juta di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi RM60 billion untuk membaik pulih PPR.

Oleh kerana negeri Selangor mempunyai banyak PPR maka diharapkan sebahagian besar dari RM200 juta ini, mungkin sehingga RM50 juta, diperuntukkan untuk negeri Selangor.

SEWA PPR

Sewa rumah PPR telah dibangkitkan oleh YB Kota Damansara.
Sewanya tetap RM250 sebulan tetapi pengurangan kepada RM124 (iaitu seperti sebelum keputusan untuk menaikkan sewa pada Jun 2007 oleh kerajaan yang terdahulu) diberikan kepada mereka yang berpendapatan isi rumah kurang dari RM1,500 sebulan atau per kapita kurang dari RM300 bagi setiap anggota keluarga.

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor telah mengadakan bancian di 3 PPR (Lembah Subang, Kg. Baru Hicom dan Kota Damansara) pada 3, 4 dan 5 Disember tahun lepas.

Dari 3,913 penyewa, hanya 1,260 telah membuat permohonan pengurangan sewa. Seramai 860 telah disahkan layak untuk mendapat pengurangan.

Untuk memastikan setiap yang layak mendapat pengurangan, kerajaan negeri mahu penyewa-penyewa pergi ke pejabat-pejabat PBT untuk memohon pengurangan.
Sementara itu, mereka yang merasakan diri mereka layak, sila bayar hanya RM124 sahaja walaupun permohonan belum diluluskan.

YB Kota Damansara memberitahu pejabat beliau ada menghantar kepada MBPJ senarai nama-nama penyewa di PPR Kota Damansara yang layak.

Lembaga Perumahan akan mengkaji senarai ini.

PENDUDUK BEKAS SETINGGAN BUKIT BOTAK

Isu ini telah dibangkitkan oleh YB Taman Templer dan kerajaan negeri amat prihain dengan nasib penduduk.

Kerajaan mengakui hak penduduk ke atas tanah mereka dan tidak akan sama sekali menafikannya.

Oleh itu, permintaan YB Taman Templer agar tanah-tanah itu dikembalikan kepada penduduk tidak menjadi persoalan, tanah itu memang milik penduduk.

Kerajaan tidak akan mengambilnya.
Tetapi masalahnya, sebahagian dari penduduk telah menandatangani surat wakil kuasa atau “power of attorney” (PA) menyerahkan hak tanah mereka kepada pemaju Delpuri Corporation Sdn. Bhd.

Dengan itu, dari aspek perundangan kerajaan negeri atau mana-mana wakilnya tidak boleh menjalankan kerja di atas tapak.

Pejabat Daerah Gombak telah diarah untuk meminta penduduk membatalkan PA ini.

Apabila PA ini dibatalkan, barulah kerajaan negeri boleh berbincang dengan penduduk jika mereka mahu kerajaan membangunkan tanah-tanah itu.

Jika penduduk tidak mahu, tanah-tanah itu kembali kepada mereka.

Alternatif kedua pula jika penduduk tidak boleh atau tidak mampu membatalkan PA, kerajaan boleh mengambil balik tanah menggunakan Kanun Tanah Negara.

Kemudian tanah ini akan dikembalikan kepada penduduk tanpa sebarang bebanan.

Tetapi adalah lebih mudah PA ini dibatalkan.

Kerajaan negeri juga memahami masalah kewangan yang dihadapi oleh bekas peneroka bandar itu.

Kerajaan negeri telah mengumpul maklumat penduduk yang menghadapi masalah dan dikenalpasti lebih 250 keluarga yang menghadapi masalah.

Kerajaan negeri akan mengusahakan bantuan kepada mereka yang memerlukan menerusi saluran-saluran yang ada.

Tetapi kerajaan negeri mendapat maklumat bahawa ada peguam yang mendapat tanah, mereka kita tidak akan member bantuan.

Kerajaan juga akan menyiasat segala penyelewengan pemberian tanah di Bukit Botak.

Sebagai sebuah negeri berkebajikan, kerajaan tidak akan menzalimi atau membiarkan rakyat Marhaen yang terhimpit dizalimi.

YB Taman Templer bertanya kenapa sebuah syarikat yang disahkan oleh MPS tidak berwibawa mendapat projek tersebut.

Saya tidak tahu jawapannya tetapi mungkin kerana ketika itu kerajaan negeri bukan kerajaan Pakatan Rakyat.

Senarai lembaga pengarah Delpuri menurut rekod kerajaan negeri adalah Ler Cheng Choy (No. KP 570919-01-6687), Sabihin bin Radiman - bekas Pegawai Daerah Kuala Selangor (No. KP 480721-10-5693), Ahmad Nasarudin bin Othman (No. KP 570428-01-6607) dan Anwardi bin Jamil (No. KP 581209-71-5057).

Pemegang saham utamanya adalah Ciptaan Antero Sdn. Bhd. dan menurut rekod kerajaan negeri ahli lembaga pengarahnya adalah Dato' Idris bib Hashim, Prof. Dr. Azman bin Awang dan Chah Yoke Ying. Pemegang saham utama menurut rekod kerajaan negeri adalah Azman Awang dan Lim Beng Huat.

KUOTA PERUMAHAN BUMIPUTERA

Bukit Antarabangsa dan Teratai telah menyentuh tentang kuota Bumiputera di dalam perumahan.

Perkara ini telah dibincangkan dengan panjang lebar di dalam mesyuarat Exco dan di dalam perhatian YAB Dato' Menteri Besar.

Buat masa ini terdapat mekanisme yang jelas untuk memproses permohonan dari pemaju-pemaju untuk menjual unit-unit kuota Bumiputera kepada bukan bukan Bumiputera.

Exco telah meluluskan kes-kes yang "genuine" seperti projek Sepang Gold Coast.

Tetapi terdapat pemaju-pemaju yang memohon menjual kuota Bumiputera mereka walhal masih banyak lagi unit-unit kuota bukan Bumiputera yang belum dijual.

Satu cadangan yang diketengahkan oleh YAB Dato' Menteri Besar adalah kerajaan negeri sendiri membeli kuota-kuota Bumiputera yang tidak terjual dari pemaju. Ini diharap akan dapat meringankan beban para pemaju.

Perkara yang sama dilakukan oleh J-Corp di negeri Johor.

Saya juga telah cuba mengkaji sama ada amalan kuota menurut kaum bagi perumahan ini ada di negara-negara lain di dunia.

Saya mendapati perkara yang sama berlaku di Singapura. Housing Development Board atau HDB yang membina lebih 80 peratus unit-unit kediaman di republik itu mempunyai apa yang dipanggil sebagai "Ethnic Integration Programme" (Program Penyatuan Kaum).

Terdapat kuota bagi kaum untuk setiap pembangunan HDB untuk menggalakkan penyatuan kaum.

Bagi setiap pembangunan HDB tidak dibenarkan kaum Cina melebihi dari 84 peratus dan Melayu tidak lebih dari 22 peratus.

Kuota mengikut kaum mengikut daerah dikaji dari masa ke semasa.

Saya memahami perasaan mereka yang gagal membeli rumah di kawasan yang mereka hasratkan. Saya pernah cuba menyewa rumah di Pandan Indah, di dalam kawasan saya, tetapi diberitahu tuan punya hanya mahukan penyewa Cina.

Popular posts from this blog

KRONISME DALAM JUALAN RUMAH BUKIT BOTAK : PKNS AKAN BUAT PENJELASAN.

Pejabat ini telah menerima banyak aduan dari orang ramai tentang jualan rumah berkembar di Selayang Mutiara yang dibina oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS). Projek tersebut adalah untuk  menempatkan  semula para peneroka Bukit Botak. Sejumlah 1,422 rumah telahpun siap dibina. Dari jumlah itu, 1,196 unit telah diperuntukkan untuk peneroka bandar sementara 79 unit disimpan untuk peneroka bandar yang tercicir. Ini bermakna terdapat baki 147 unit dibuka jualan untuk orang awam. Walau bagaimanapun terdapat aduan tentang cara penjualan rumah-rumah tersebut. Terdapat yang mendakwa PKNS telah gagal menguruskan dengan teratur orang ramai yang datang untuk membeli rumah-rumah itu. Mereka mendakwa terpaksa menunggu semalaman di hadapan pejabat jualan PKNS. Ada yang juga mendakwa kriteria pemilihan pembeli rumah adalah tidak jelas dan ini boleh menimbulkan amalan kronisme. Pejabat ini telah memaklumkan pihak PKNS tentang perkara ini. Beberapa siri mesyuarat telah turut diad

UMNO TIDAK KEBAL, HANYA KITA YANG DAYUS…..

Pada 29 Januari lepas, 2 ahli UMNO Cawangan Taman Bukit Puchong telah ditahan polis. Ianya berikutan laporan polis yang dibuat apabila 20 orang ahli UMNO telah cuba menghalang penduduk yang membantah tindakan UMNO meletakkan sebuah kabin di sebuah padang permainan di situ. Pergelutan telah berlaku dan seorang penduduk, Eugene Mark Gabriel telah diserang dan ditumbuk oleh salah seorang ahli UMNO itu. Sebelum itu penduduk telah membuat aduan kepada ahli Parlimen mereka terhadap tindakan UMNO yang telah dengan sewenang-wenangnya mengambil-alih sebahagian dari padang permainan tersebut. Majlis Perbandaran Subang Jaya akhirnya telah mengeluarkan notis agar kabin itu dipindahkan atau ianya akan dirobohkan. UMNO MEMANG PENYAMUN Cerita UMNO mengambil-alih padang permainan atau kawasan lapang lain kerap kedengaran. Terdapat pelbagai rungutan apabila satu demi satu padang permainan atau kawasan lapang dicerobohi oleh mereka. Terdapat kawasan lapang seperti yang berdekatan dengan Surau Ubudiah, P

LAUTAN YANG TERANCAM - BAHAGIAN 2.

Bahagian 2 - PEMANASAN GLOBAL DAN KEKURANGAN OKSIGEN. Oleh Dato' Iskandar Abdul Samad Pemanasan global (global warming) akibat perubahan iklim (climate change) yang telah mengakibatkan aras laut (sea level) naik bukan sahaja mengancam mereka yang tinggal pesisir pantai tetapi hidupan-hidupan yang tinggal di dalam lautan. Pemanasan global ini juga sudah tentu akan mengakibatkan laut kita menjadi lebih hangat. Apabila suhu laut kita meningkat, kandungan oksigen di dalamnya akan berkurangan dan akan menimbulkan masalah kepada hidupan di dalamnya. Justeru pemanasan global memberi kesan secara langsung kepada hidupan-hidupan di lautan. Akibatnya kawasan-kawasan di dasar lautan yang boleh didiami oleh hidupan-hidupan ini juga akan berkurangan. Zon-zon yang tidak dapat menampung kehidupan kerana paras oksigen yang rendah atau "dead zone" semakin bertambah.  Banyak racun perosak (pesticides) dan nutrien (nutrient) yang digunakan di dalam pertanian telah berakhir di laut di pesisi