Saturday, January 5, 2013

Malam tadi telah mengadakan mesyuarat di Pusat Khidmat dgn Pengarah Eksekutif Operasi dan Pengurus Besar Syabas tentang masalah air di Chempaka dan Teratai. Turut hadir adalah ahli-ahli Majlis. Saya akan beri maklumbalas hasil pertemuan itu.